Övre Bleriken i Matskan VästerbottenLe Carlsson

Gammal miljökrigare intresserad av både flora och fauna. Frilansfotograf som levererar bilder bl.a till Scanpix, Azote och Skogenbild. Besiktningsman för rovdjursskadade tamdjur och kvalitetssäkrare av rovdjursrapporter åt länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne och Blekinge samt stundom även angränsande län. Gör inventeringsuppdrag åt länsstyrelserna i södra Sverige. Håller ibland föredrag om stora rovdjurs byteshantering eller fågeldöd. Vistas om möjligt en månad om året runt Grönfjäll i Västerbotten.
Känner stor vördnad för de orörda skogsekosystemen och gör vad jag kan för att freda dessa efter bästa kunskap och förmåga.

Kan stundom nås per tel. 076-1163599

lecarlsson@telia.com

 


© Allt material på denna webbplats får ej kopieras utan tillstånd av Le Carlsson.